Start Studenci
Share

STUDENCI

 

Nasze działania środowiskowe adresowane do studentów obejmujące Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:

- w  środy w godzinach 10.00-11.00 w holu budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy placu Grunwaldzkim 24A można spotkać terapeutów uzależnień, którzy chętnie porozmawiają lub umówią się na spotkanie w bardziej kameralnych warunkach; UWAGA! Dyżur z dnia 22.01.2020 przeniesiony na godz. 9.00-10.00

- terapeuci czekają przy oznaczonym stoliku, na którym dostępne są ulotki i broszury dot. problematyki uzależnień oraz dostępnej pomocy w naszym mieście (zarówno dla używających substancji psychoaktywnych, jak i dla ich bliskich);

- w pozostałym czasie można się z nami kontaktować elektronicznie poprzez mail, gg, SKYPE. Messenger, WhatsApp czy profil na Facebooku;

- redagujemy również tablicę ogłoszeniową poświęconą problematyce uzależnień.

Nasze działania koordynujemy z Władzami Uczelni oraz Pełnomocnikiem Rektora ds Uzależnień.


tablica ogłoszeń Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Share