Rozważania dot. leczenia młodych ciężarnych kobiet używających narkotyków, Gerry McCarney, Brion Sweeney, Young People and Drugs, Council of Europe 2006]

W pierwszym trymestrze ciąży przetwory konopi mogą działać jak środek przeciwwymiotny (Westfall, 2006), co może przemawiać za ich stosowaniem. Tetrahydrokannabinol (THC) – aktywny składnik konopi – został opisany jako inhi­bitor DNA, RNA i syntezy białek. Istnieją pewne dowody na potwierdzenie pro­cesu przenikania THC przez łożysko, występującego u ludzi i zwierząt (Blac- kard, 1984). Badania prowadzone na zwierzętach sugerują niebezpieczeństwo nieodwracalnych efektów działania THC na zachowanie i funkcję mózgu (Lastres-Becker, 2002). Efekty długotrwałego używania przetworów konopi w czasie ciąży, nie są do końca zbadane, jednak coraz więcej odkiyć wskazuje, że ich działanie w okresie płodowym prowadzi do deficytów neurobehawioralnych i kognitywnych (Viveros, 2005; Fried, 1987, 2001). W wyniku działania przetworów konopi mogą wystąpić u noworodka takie objawy, jak: zaburzenia snu, drgawki i wzmożony odruch Moro oraz obniżony poziom habituacji do bodźców wizualnych. W badaniach przeprowadzonych w Kanadzie i USA (Fried, 2002; Richardson i Day, 1993) odnotowano także w późniejszym okresie rozwojowym – brak dostatecznych umiejętności zwią­zanych z rozwiązywaniem problemów, osłabienie pamięci, uwagi, rozumowa­nia abstrakcyjnego i funkcji wizualnych. Przetwory konopi są często używane razem z tytoniem, co może prowadzić do obniżonej wagi urodzeniowej i pod­wyższenia liczby przypadków zespołu nagiej śmierci łóżeczkowej (Sudden Infant Death Syndrome ? SIDS).

Blackard C et al – Human placental transfer of cannabinoids. New England Journal of Medicine, 1984

Lastres-Becker, I. Et al – Alleviation of motor hyperactivity and neurochemical deficits by endocannabinnoid uptake inhibition in a rat model of Huntingdon’s disease. Synapse 2002; 44 (1)

Fried P. and Smith A. – A literature review of the conseąuences of prenatal maiijuana exposure: an emerging theme of a deflciency of executive lunctioa Neurotoxicology and Teratology 23, (1): 1?11, 2001.

Richardson G. et al – the impact of prenatal marijuana and cocaine use on the infant and child. Clinics in Obstetrics and Gynaecology, 1993; 36:302-18.
Fried P. – Current and former marijuana use: preliminary findings of a longitudinal study of effects on IQ in young adults. CMAJ 2002; 164:1397 2002.

Viveros M et al – Behavioural and neuroendociine effects of cannabinoids in critical developmental periods. Behavioura] Pharmacology. 16 (5-6) 353-362, September 2005.

Skip to content