Przetwory konopi a ciąża

Rozważania dot. leczenia młodych ciężarnych kobiet używających narkotyków, Gerry McCarney, Brion Sweeney, Young People and Drugs, Council of Europe 2006] W pierwszym trymestrze ciąży przetwory konopi mogą działać jak środek przeciwwymiotny (Westfall, 2006), co może przemawiać za ich stosowaniem. Tetrahydrokannabinol (THC) – aktywny składnik konopi – został opisany jako inhi­bitor DNA, RNA i syntezy białek.

Czy używanie kanabinoli zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych?

Po okresie obserwacji trwającym od 6 miesięcy do 27 lat w grupie osób stosujących kanabinole, w porównaniu z osobami ich nieużywającymi, stwierdzono: Przegląd 35 badań wieńczy konluzja: używanie kanabinoli (marihuany) może zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów i zaburzeń psychotycznych w późniejszym okresie życia. [Fragment artykułu „Późne powikłania stosowania kanabinoli”, Medycyna Praktyczna Pediatria 2009/04 – całość: http://www.mp.pl/artykuly/?aid=45152

Marihuana a rak płuc

Długotrwałe używanie marihuany wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka płuca. Taki jest wniosek z badań klinicznych „Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study” przeprowadzonych w 2008 roku przez zespół Aldington S. i wsp. – o czym donosi Medycyna Praktyczna 2008/04

„Sesja Cannabis”, Sztokholm 2014

Światowe Forum Przeciw Narkotykom, odbywające się co roku w Sztokholmie, poświęciło w tym roku sporo miejsca marihuanie, także w kontekście tendencji prolegalizacyjnych. Poniżej kilka cytatów [za: Serwis Informacyjny NARKOMANIA nr 2 (66) 2014]. Dr Kevin Sabet, dyrektor Instytutu Polityki Narkotykowej Uniwersytetu na Florydzie: „Ważne i szkodliwe zjawisko, któremu należy stawić opór to rozwijający się potężny

Skutki palenia marihuany

Skutkiem palenia marihuany są m.in.: zapoczątkowane nieprawidłowe i niekorzystne dla naszego mózgu procesy chemicznesilne pobudzenie emocjonalnesilny napęd ruchowy i zaburzenia jego koordynacjiproblem z prawidłowym postrzeganiem rzeczywistościproblemy z pamięcią, myśleniem, postrzeganiemzaburzenia emocjonalne (od lękliwość, niepokoju po agresję i rozdrażnienie) i wiele innych.Źródło: http://www.psychiatria.pl

Wpływ marihuany na płodność mężczyzn

Palenie marihuany powoduje u mężczyzn problemy z płodnością. Objętość nasienia mężczyzn palących marihuanę jest mniejsza. Ponadto niższa jest u nich całkowita liczba plemników, a ich ruch jest nieprawidłowy. Źródło: http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/wplyw-marihuany-na-plodnosc-mezczyzn/1674.html

Stosowanie konopii zwiększa ryzyko psychozy

Wczesny kontakt narkotykami produkowanymi z konopi (marihuaną i haszyszem) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych w przyszłości. Charlotte Malcolm z King’s College w Londynie i współpracownicy poddali badaniom ponad stu pacjentów z pierwszym epizodzie psychozy. U chorych, którzy używali wcześniej marihuany lub haszyszu, stwierdzono wyraźnie częstsze występowanie zaburzeń zachowania. Należały do nich utrzymujące się co najmniej

Marihuana a schizofrenia

Wyniki badań Miguel Ruiz Veguilla z Uniwersytetu Granady w Hiszpanii świadczą o tym, że u osób zażywających środki odurzające wyprodukowane z konopii indyjskich częściej występuje schizofrenia. Często występujący u chorych na schizofrenię nieprawidłowy rozwój układu nerwowego przejawia się złymi wynikami w nauce, brakiem bliższych znajomych i brakiem precyzji ruchu. Wg badacza stosowanie produktów otrzymywanych z

Ryzyko używania kanabinoidów w młodości

Przewlekłe stosowanie organicznej marihuany, zwłaszcza rozpoczęte w wieku młodzieńczym, prowadzi do pogorszenia stanu neuropsychologicznego obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania. Tak podsumowują swoje badania Sanaa Bhatty i Wendell Wu w Pediatric Annals, 2013; 42 (1): 31-35 (źródło: Medycyna Praktyczna Psychiatria 2013/05) „Dobrze udokumentowano wpływ kanabinoidów na wywoływanie poważnych zaburzeń lękowych i ich przechodzenie w postać przewlekłą. W

Nadużywanie przetworów konopi i psychoza

Nadużywanie przetworów konopi jest problemem często spotykanym u jed­nostek z zaburzeniami psychotycznymi. Sondaże epidemiologiczne udowod­niły, że 47% pacjentów ze schizofrenią ma problem używania substancji. […] Liczba przypadków zaburzeń związanych z używaniem przetworów konopi wśród pacjentów z pierwszym epizodem jest bardzo znacząca i według niektórych badań wynosi do 50%. […] Nie mniej niż 63% pacjentów z

Skip to content