Światowe Forum Przeciw Narkotykom, odbywające się co roku w Sztokholmie, poświęciło w tym roku sporo miejsca marihuanie, także w kontekście tendencji prolegalizacyjnych. Poniżej kilka cytatów [za: Serwis Informacyjny NARKOMANIA nr 2 (66) 2014].

Dr Kevin Sabet, dyrektor Instytutu Polityki Narkotykowej Uniwersytetu na Florydzie:

„Ważne i szkodliwe zjawisko, któremu należy stawić opór to rozwijający się potężny przemysł konopiany tzw. Big Marijuana (Big Cannabis). Rzeczywistym celem tej branży, zdaniem prelegenta, jest zwiększanie liczby osób uzależnionych, bo tylko wtedy przemysł ma stałych klientów i odpowiednio wysoki dochód. Branże dwóch legalnych narkotyków (alkohol i tytoń) są sterownikami do rozszerzania tej działalności.”

Dr Nora Yolkow, dyrektor National Institute on Drug Abuse (NIDA) w Stanach Zjednoczonych:

„Wśród osób nadużywających konopi zaobserwowano zmniejszenie dwóch obszarów mózgu: ciała migdałowatego i hipokampu. Istnieje sporo innych badań, które pokazują wpływ używania konopi na obniżenie osiągnięć, a także występowanie psychoz schizofrenii. Wskazują one na zwiększenie ryzyka wystąpienia schizofrenii jako funkcji genotypu. U osób ze specyficznym genotypem siedmiokrotnie zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia schizofrenii, co więcej, badania nad wpływem marihuany o wysokim stężeniu THC na ryzyko wystąpienia psychozy sugerują, że wyższa zawartość THC zwiększa ryzyko zaburzeń psychotycznych bez względu na rodzaj genotypu.”

MaRtien Kooyman, lekarz psychiatra, psychoterapeuta, członek m.in. Advisory Council for The Minister of Justice on Prison Detention and Youth Protection:

„Coraz więcej osób używających marihuany szuka możliwości podjęcia leczenia, przykładowo w Holandii w latach 2004-2009 wzrost ten wyniósł 40%. Średni wiek osób zażywających konopie, które rozpoczynają leczenie, wynosi dziś 25 lat. W Hadze połowa pacjentów w jednostkach detoksykacji dla młodzieży jest obecnie wyłącznie uzależniona od marihuany.”

Prof. Berta Madras (The Department of Psychiatry of Harvard Medical School):

„Długotrwałe stosowanie konopi może prowadzić do zniszczenia niektórych neuronów w mózgu. Konopie zmieniają strukturę i funkcje dorastającego mózgu. Wczesny początek używania marihuany związany jest z deficytami w uczeniu się. Neurotoksyczne efekty używania to upośledzenie funkcji intelektualnych wyrażających się w umiejętnościach werbalnych obejmujących pamięć listy słów, skojarzeń słownych, wytrwałości, przestrzennej pamięci orientacyjnej. Ponadto wczesne i intensywne używanie marihuany powiązane jest z psychozami u młodych dorosłych: dwa razy większe jest prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń psychotycznych innych niż zaburzenia nastroju, cztery razy większe prawdopodobieństwo poważnych zaburzeń psychicznych, czterokrotnie wyższe ryzyko schizofrenii u długotrwale używających w młodym wieku.”

Więcej informacji (odnośniki do badań, prezentacje z sesji it.) na stronie http://wfad.se/wfad-2014 Całość artykułu z polskim streszczeniem sesji można znaleźć tu: www.poradnia.sos.pl

Skip to content