Przewlekłe stosowanie organicznej marihuany, zwłaszcza rozpoczęte w wieku młodzieńczym, prowadzi do pogorszenia stanu neuropsychologicznego obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania. Tak podsumowują swoje badania Sanaa Bhatty i Wendell Wu w Pediatric Annals, 2013; 42 (1): 31-35 (źródło: Medycyna Praktyczna Psychiatria 2013/05)

„Dobrze udokumentowano wpływ kanabinoidów na wywoływanie poważnych zaburzeń lękowych i ich przechodzenie w postać przewlekłą. W nieco mniejszym stopniu dotyczy to zaburzeń depresyjnych oraz związanych z nimi prób samobójczych i skutecznych samobójstw.”

„Konopie indyjskie hodowane w warunkach naturalnych zawierają zdecydowanie mniejsze stężenia substancji aktywnych niż konopie genetycznie modyfikowane. Wydaje się, że substancje syntetyczne mają większy potencjał do wywoływania zaburzeń psychicznych i psychoz.”

„Szczególne znaczenie ma używanie kanabinoidów przez młodzież i dzieci. Związane to jest z większym wpływem kanabinoidów na ośrodkowy układ nerwowy niedojrzały zarówno pod względem neurobiologicznym, jak i mentalnym. Wykazano między innymi, że pierwsze epizody palenia konopi w 15. roku życia wiązały się z ponad 3-krotnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń schizofrenopodobnych, a w wieku 18 lat ? ?tylko? 1,4-krotnym.”

Takie kunkluzje dr med. Karina Steinbarth-Chmielewska oraz dr med. Helena Baran-Furga z Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie umieściły w komentarzu do powyższych badań.

Całość artykułu: http://www.mp.pl/poz/psychiatria/uzaleznienia/show.html?id=89254

Skip to content