Wyniki badań Miguel Ruiz Veguilla z Uniwersytetu Granady w Hiszpanii świadczą o tym, że u osób zażywających środki odurzające wyprodukowane z konopii indyjskich częściej występuje schizofrenia. Często występujący u chorych na schizofrenię nieprawidłowy rozwój układu nerwowego przejawia się złymi wynikami w nauce, brakiem bliższych znajomych i brakiem precyzji ruchu. Wg badacza stosowanie produktów otrzymywanych z konopi indyjskich sprzyja zachorowaniom na schizofrenię.
Źródło: „Schizophrenia Research” , luty 2009, www

Jednym z czynników ryzyka zachorowania na schizofrenię jest stosowanie substancji psychoaktywnych. Christian Schubart i współpracownicy (Uniwersytet w Utrechcie, Holandia) przebadali kilkudziesiąt tysięcy osób. Wnioski: prawdopodobieństwo wystąpienia schizofrenii było tym wyższe, im większe ilości marihuany lub haszyszu stosował dany pacjent. Dodatkowym czynnikiem ryzyka był wczesny wiek rozpoczęcia stosowania tych narkotyków.

Źródło: ?Acta Psychiatrica Scandinavica?, maj 2011

Skip to content