Wczesny kontakt narkotykami produkowanymi z konopi (marihuaną i haszyszem) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych w przyszłości. Charlotte Malcolm z King’s College w Londynie i współpracownicy poddali badaniom ponad stu pacjentów z pierwszym epizodzie psychozy. U chorych, którzy używali wcześniej marihuany lub haszyszu, stwierdzono wyraźnie częstsze występowanie zaburzeń zachowania. Należały do nich utrzymujące się co najmniej miesięcy: bójki, napady złości, okrucieństwo, kradzieże, wagarowanie, napady złości itd.

Źródło: ?Schizophrenia Research? z 24 grudnia 2010, doi:10.1016/j.schres.2010.11.025

Skip to content