Start Czytelnia

Zidentyfikowano gen, który pozwoli przewidzieć, na ile młody człowiek jest podatny na zaburzenia pracy mózgu spowodowane używaniem marihuany.


U około 1% użytkowników cannabis występuje psychoza. Jej efekty mogą być bardzo groźne. Wiadomo o dawna, że codzienne palenie marihuany dwukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju psychozy, jednak dotychczas nie potrafiono wyłowić osób najbardziej narażonych. Już wcześniej zauważono, że u osób, u których zdiagnozowano psychozę wywołaną paleniem marihuany, często występuje specyficzna odmiana genu AKT1. Teraz profesorowie Celia Morgan z Exeter i Val Curran z Londynu odkryli, że u palącym marihuaną młodych ludzi z pewną odmianą genu AKT1 może dojść do zaburzeń widzenia, paranoi oraz innych objawów psychotycznych. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne, niż u palących marihuanę rówieśników, u których wspomniana wariacja AKT1 nie występuje. To pierwszy dowód, że osoby z tą odmianą AKT1 są znacznie bardziej narażone na niekorzystne efekty palenia marihuany, nawet jeśli pod innymi względami cą całkowicie zdrowe. Jeśli występuje u ciebie ta odmiana genu, to oznacza, że jesteś narażony na większe ryzyko rozwoju psychozy spowodowanej używaniem konopi - mówi profesor Morgan. Wywoływanie u siebie stanów psychotycznych i paranoidalnych może być jednym z powodów rozwoju psychozy u osób, u których normalnie by ona nie wystąpiła. Chociaż psychozy spowodowane używaniem konopi są bardzo rzadkie, to mogą mieć one dewastujący wpływ na życie młodych ludzi. [za: http://kopalniawiedzy.pl/marihuana-psychoza-gen-AKT1,24029]

Szersze omówienie wyników badań:
http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_496427_en.html

Cała publikacja:
http://www.nature.com/tp/journal/v6/n2/full/tp2015219a.html

 

Nadużywanie przetworów konopi jest problemem często spotykanym u jed­nostek z zaburzeniami psychotycznymi. Sondaże epidemiologiczne udowod­niły, że 47% pacjentów ze schizofrenią ma problem używania substancji. [...] Liczba przypadków zaburzeń związanych z używaniem przetworów konopi wśród pacjentów z pierwszym epizodem jest bardzo znacząca i według niektórych badań wynosi do 50%. [...] Nie mniej niż 63% pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii używało przetworów konopi zanim wystąpiła psychoza, a 53% używało przetworów konopi równolegle z rozwijającą się psychozą.

[Cytat z "Zaburzenia współwystępujące z nadużywaniem substancji" ? prof. dr med. Nesrin Dilbaz - więcej na poradnia.sos.pl]

 

Przewlekłe stosowanie organicznej marihuany, zwłaszcza rozpoczęte w wieku młodzieńczym, prowadzi do pogorszenia stanu neuropsychologicznego obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania. Tak podsumowują swoje badania Sanaa Bhatty i Wendell Wu w Pediatric Annals, 2013; 42 (1): 31-35 (źródło: Medycyna Praktyczna Psychiatria 2013/05)

"Dobrze udokumentowano wpływ kanabinoidów na wywoływanie poważnych zaburzeń lękowych i ich przechodzenie w postać przewlekłą. W nieco mniejszym stopniu dotyczy to zaburzeń depresyjnych oraz związanych z nimi prób samobójczych i skutecznych samobójstw."

"Konopie indyjskie hodowane w warunkach naturalnych zawierają zdecydowanie mniejsze stężenia substancji aktywnych niż konopie genetycznie modyfikowane. Wydaje się, że substancje syntetyczne mają większy potencjał do wywoływania zaburzeń psychicznych i psychoz."

"Szczególne znaczenie ma używanie kanabinoidów przez młodzież i dzieci. Związane to jest z większym wpływem kanabinoidów na ośrodkowy układ nerwowy niedojrzały zarówno pod względem neurobiologicznym, jak i mentalnym. Wykazano między innymi, że pierwsze epizody palenia konopi w 15. roku życia wiązały się z ponad 3-krotnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń schizofrenopodobnych, a w wieku 18 lat ? ?tylko? 1,4-krotnym."

Takie kunkluzje dr med. Karina Steinbarth-Chmielewska oraz dr med. Helena Baran-Furga z Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie umieściły w komentarzu do powyższych badań.

Całość artykułu: http://www.mp.pl/poz/psychiatria/uzaleznienia/show.html?id=89254

 
Wyniki badań Miguel Ruiz Veguilla z Uniwersytetu Granady w Hiszpanii świadczą o tym, że u osób zażywających środki odurzające wyprodukowane z konopii indyjskich częściej występuje schizofrenia. Często występujący u chorych na schizofrenię nieprawidłowy rozwój układu nerwowego przejawia się złymi wynikami w nauce, brakiem bliższych znajomych i brakiem precyzji ruchu. Wg badacza stosowanie produktów otrzymywanych z konopi indyjskich sprzyja zachorowaniom na schizofrenię.

Źródło: "Schizophrenia Research" , luty 2009, www

Jednym z czynników ryzyka zachorowania na schizofrenię jest stosowanie substancji psychoaktywnych. Christian Schubart i współpracownicy (Uniwersytet w Utrechcie,  Holandia) przebadali kilkudziesiąt tysięcy osób. Wnioski: prawdopodobieństwo wystąpienia schizofrenii było tym wyższe, im większe ilości marihuany lub haszyszu stosował dany pacjent. Dodatkowym czynnikiem ryzyka był wczesny wiek rozpoczęcia stosowania tych narkotyków.

Źródło: ?Acta Psychiatrica Scandinavica?, maj 2011

 

Wczesny kontakt narkotykami produkowanymi z konopi (marihuaną i haszyszem) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych w przyszłości. Charlotte Malcolm z King's College w Londynie i współpracownicy poddali badaniom ponad stu pacjentów z pierwszym epizodzie psychozy. U chorych, którzy używali wcześniej marihuany lub haszyszu, stwierdzono wyraźnie częstsze występowanie zaburzeń zachowania. Należały do nich utrzymujące się co najmniej miesięcy: bójki, napady złości, okrucieństwo, kradzieże, wagarowanie, napady złości itd.

Źródło:  ?Schizophrenia Research? z 24 grudnia 2010, doi:10.1016/j.schres.2010.11.025

 

Palenie marihuany powoduje u mężczyzn problemy z płodnością. Objętość nasienia mężczyzn palących marihuanę jest mniejsza. Ponadto niższa jest u nich całkowita liczba plemników, a ich ruch jest nieprawidłowy.

Źródło: http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/wplyw-marihuany-na-plodnosc-mezczyzn/1674.html

 

Skutkiem palenia marihuany są m.in.:

  • zapoczątkowane nieprawidłowe i niekorzystne dla naszego mózgu procesy chemiczne
  • silne pobudzenie emocjonalne
  • silny napęd ruchowy i zaburzenia jego koordynacji
  • problem z prawidłowym postrzeganiem rzeczywistości
  • problemy z pamięcią, myśleniem, postrzeganiem
  • zaburzenia emocjonalne (od lękliwość, niepokoju po agresję i rozdrażnienie) i wiele innych.

Źródło: http://www.psychiatria.pl

 
Artykuły

Światowe Forum Przeciw Narkotykom, odbywające się co roku w Sztokholmie, poświęciło w tym roku sporo miejsca marihuanie, także w kontekście tendencji prolegalizacyjnych. Poniżej kilka cytatów [za: Serwis Informacyjny NARKOMANIA nr 2 (66) 2014].

Dr Kevin Sabet, dyrektor Instytutu Polityki Narkotykowej Uniwersytetu na Florydzie:

"Ważne i szkodliwe zjawisko, któremu należy stawić opór to rozwijający się potężny przemysł konopiany tzw. Big Marijuana (Big Cannabis). Rzeczywistym celem tej branży, zdaniem prelegenta, jest zwiększanie liczby osób uzależnionych, bo tylko wtedy przemysł ma stałych klientów i odpowiednio wysoki dochód. Branże dwóch legalnych narkotyków (alkohol i tytoń) są sterownikami do rozszerzania tej działalności."

Dr Nora Yolkow, dyrektor National Institute on Drug Abuse (NIDA) w Stanach Zjednoczonych:

"Wśród osób nadużywających konopi zaobserwowano zmniejszenie dwóch obszarów mózgu: ciała migdałowatego i hipokampu. Istnieje sporo innych badań, które pokazują wpływ używania konopi na obniżenie osiągnięć, a także występowanie psychoz schizofrenii. Wskazują one na zwiększenie ryzyka wystąpienia schizofrenii jako funkcji genotypu. U osób ze specyficznym genotypem siedmiokrotnie zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia schizofrenii, co więcej, badania nad wpływem marihuany o wysokim stężeniu THC na ryzyko wystąpienia psychozy sugerują, że wyższa zawartość THC zwiększa ryzyko zaburzeń psychotycznych bez względu na rodzaj genotypu."

MaRtien Kooyman, lekarz psychiatra, psychoterapeuta, członek m.in. Advisory Council for The Minister of Justice on Prison Detention and Youth Protection:

"Coraz więcej osób używających marihuany szuka możliwości podjęcia leczenia, przykładowo w Holandii w latach 2004-2009 wzrost ten wyniósł 40%. Średni wiek osób zażywających konopie, które rozpoczynają leczenie, wynosi dziś 25 lat. W Hadze połowa pacjentów w jednostkach detoksykacji dla młodzieży jest obecnie wyłącznie uzależniona od marihuany."

Prof. Berta Madras (The Department of Psychiatry of Harvard Medical School):

"Długotrwałe stosowanie konopi może prowadzić do zniszczenia niektórych neuronów w mózgu. Konopie zmieniają strukturę i funkcje dorastającego mózgu. Wczesny początek używania marihuany związany jest z deficytami w uczeniu się. Neurotoksyczne efekty używania to upośledzenie funkcji intelektualnych wyrażających się w umiejętnościach werbalnych obejmujących pamięć listy słów, skojarzeń słownych, wytrwałości, przestrzennej pamięci orientacyjnej. Ponadto wczesne i intensywne używanie marihuany powiązane jest z psychozami u młodych dorosłych: dwa razy większe jest prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń psychotycznych innych niż zaburzenia nastroju, cztery razy większe prawdopodobieństwo poważnych zaburzeń psychicznych, czterokrotnie wyższe ryzyko schizofrenii u długotrwale używających w młodym wieku."

Więcej informacji (odnośniki do badań, prezentacje z sesji it.) na stronie http://wfad.se/wfad-2014 Całość artykułu z polskim streszczeniem sesji można znaleźć tu: www.poradnia.sos.pl

 

Długotrwałe używanie marihuany wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka płuca. Taki jest wniosek z badań klinicznych "Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study" przeprowadzonych w 2008 roku przez zespół Aldington S. i wsp. - o czym donosi Medycyna Praktyczna 2008/04

[więcej: http://www.mp.pl/artykuly/?aid=37907 ]

 

Po okresie obserwacji trwającym od 6 miesięcy do 27 lat w grupie osób stosujących kanabinole, w porównaniu z osobami ich nieużywającymi, stwierdzono:

- większe ryzyko wystąpienia jakichkolwiek objawów lub zaburzeń psychotycznych zarówno u osób, które kiedykolwiek stosowały kanabinole, jak i uzależnionych i używających ich bardzo często

- większe ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych zdiagnozowanych klinicznie dotyczące osób, które kiedykolwiek używały kanabinoli

- większe ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych u osób często używających kanabinoli

Przegląd 35 badań wieńczy konluzja: używanie kanabinoli (marihuany) może zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów i zaburzeń psychotycznych w późniejszym okresie życia.

[Fragment artykułu "Późne powikłania stosowania kanabinoli", Medycyna Praktyczna Pediatria 2009/04 - całość: http://www.mp.pl/artykuly/?aid=45152 ] 

Rozważania dot. leczenia młodych ciężarnych kobiet używających narkotyków, Gerry McCarney, Brion Sweeney, Young People and Drugs, Council of Europe 2006]


W pierwszym trymestrze ciąży przetwory konopi mogą działać jak środek przeciwwymiotny (Westfall, 2006), co może przemawiać za ich stosowaniem. Tetrahydrokannabinol (THC) - aktywny składnik konopi - został opisany jako inhi­bitor DNA, RNA i syntezy białek. Istnieją pewne dowody na potwierdzenie pro­cesu przenikania THC przez łożysko, występującego u ludzi i zwierząt (Blac- kard, 1984). Badania prowadzone na zwierzętach sugerują niebezpieczeństwo nieodwracalnych efektów działania THC na zachowanie i funkcję mózgu (Lastres-Becker, 2002). Efekty długotrwałego używania przetworów konopi w czasie ciąży, nie są do końca zbadane, jednak coraz więcej odkiyć wskazuje, że ich działanie w okresie płodowym prowadzi do deficytów neurobehawioralnych i kognitywnych (Viveros, 2005; Fried, 1987, 2001). W wyniku działania przetworów konopi mogą wystąpić u noworodka takie objawy, jak: zaburzenia snu, drgawki i wzmożony odruch Moro oraz obniżony poziom habituacji do bodźców wizualnych. W badaniach przeprowadzonych w Kanadzie i USA (Fried, 2002; Richardson i Day, 1993) odnotowano także w późniejszym okresie rozwojowym - brak dostatecznych umiejętności zwią­zanych z rozwiązywaniem problemów, osłabienie pamięci, uwagi, rozumowa­nia abstrakcyjnego i funkcji wizualnych. Przetwory konopi są często używane razem z tytoniem, co może prowadzić do obniżonej wagi urodzeniowej i pod­wyższenia liczby przypadków zespołu nagiej śmierci łóżeczkowej (Sudden Infant Death Syndrome ? SIDS).

Blackard C et al - Human placental transfer of cannabinoids. New England Journal of Medicine, 1984

Lastres-Becker, I. Et al -  Alleviation of motor hyperactivity and neurochemical deficits by endocannabinnoid uptake inhibition in a rat model of Huntingdon's disease. Synapse 2002; 44 (1)

Fried P. and Smith A. - A literature review of the conseąuences of prenatal maiijuana exposure: an emerging theme of a deflciency of executive lunctioa Neurotoxicology and Teratology 23, (1): 1?11, 2001.

Richardson G. et al - the impact of prenatal marijuana and cocaine use on the infant and child. Clinics in Obstetrics and Gynaecology, 1993; 36:302-18.
Fried P. - Current and former marijuana use: preliminary findings of a longitudinal study of effects on IQ in young adults. CMAJ 2002; 164:1397 2002.

Viveros M et al - Behavioural and neuroendociine effects of cannabinoids in critical developmental periods. Behavioura] Pharmacology. 16 (5-6) 353-362, September 2005.